عبور فضاپيمای کاسینی از صفحه حلقه های زحل

عبور فضاپيمای کاسینی از صفحه حلقه های زحلاگر این زحل است ، پس حلقه های آن کجا هستند؟ هنگامی که "زائده های" زحل در سال 1612 ناپدید شدند ، گالیله دليل آن را متوجه نشده بود. بعدها در قرن حاضر ، کشف شد که بیرون زدگی های غیرمعمول زحل، حلقه های آن است و وقتی در اثر چرخش زحل، اين حلقه ها در امتداد زمين قرار ميگيرند، به نظر می رسد که ناپدید می شوند. دلیل این امر این است که ضخامت حلقه های زحل به نسبت وسعت آنها بسيار ناچيز است و می توان آن را با ضخامت يک تيغ مقايسه کرد. در حال حاضر ، فضاپیمای کاسینی  که در حال چرخش به دور زحل است ، در طی ماموریت خود به زحل ، از 2004 تا 2017 چندين بار از ميان صفحه حلقه های زحل عبور کرده است. فرناندو گارسیا ناوارو منجم آماتور علاقه مند اسپانیایی ، مجموعه ای از تصاویر اين گذرها را از فوریه 2005 از آرشیو گسترده تصاویر خام آنلاین کاسینی گردآوری کرده است. تصویری که امروز ميبينيد ، برش دیجیتالی و رنگ آميزی شده يکی از اين عکسهای خام است. در اين عکس، صفحه حلقه های نازک زحل به رنگ آبی به نظر می رسد ، نوارها و ابرها در جوی بالایی زحل با رنگ طلایی مشاهده می شوند. جزئیات حلقه های زحل را می توان در سایه های تیره و تاریک که روی خود سياره افتاده، در بالای تصویر مشاهده کرد ، که در سال 2005 برداشته شده. قمرهای دیون و انسلادوس نيز به صورت گوی های کوچکی در ميان تيغه حلقه ها قابل مشاهده است.

Cassini Spacecraft Crosses Saturn's Ring Plane

Image Credit: NASAESAJPLISSCassini Imaging TeamProcessing: Fernando Garcia Navarro
Top