تصویر نجومی روز ناسا: راه شیری در برابر ایرگلوی جنوبی

تصویر نجومی روز ناسا: راه شیری در برابر ایرگلوی جنوبی


در این تصویر که هفته گذشته بعد از غروب در یک شب پاییزی شیلی گرفته شد، یک ایرگلو (رنگ نارنجی تصویر) استثنایی در سراسر آسمان و بر فراز رصدخانه لاس کامپاناس مشاهده می‌شود

این ایرگلو به قدری شدید بود که قسمت هایی از راه شیری را در آسمان پوشاند و همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، ایرگلو، سراسر افق را در بالای بیابان آتاکاما در بر گرفته است

ایرگلو، حاصل از پدیده نورتابی شیمیایی است؛ فرآیندی که نور در یک برانگیختگی شیمیایی قرار می‌گیرد. ایرگلو در ارتفاعی مشابه با شفق‌ها قرار دارد

ایرگلو معمولاً در دوربین های دیجیتالی حساس، به صورت رنگی ثبت می‌شود. در اینجا هم با ظاهری شبیه آتش، ذخیره شده است. این اتفاق عمدتاً به خاطر وجود اتم های اکسیژن با چگالی بسیار پایین است که اغلب در شب های نیمکره جنوبی زمین در طول چند سال گذشته، حاضر بوده است

در آن شب تاریک، این ایرگلو قدرتمند هم مانند راه شیری، کاملاً قابل مشاهده بود اما رنگی نداشت (رنگ تصویر، همانطور که گفته شد، با دوربین دیجیتالی حساس ثبت شده است.)

سیاره مشتری که در اینجا، نورانی ترین چراغ آسمانی به حساب می‌آید، در خلاف جهت خورشید و نزدیک برآمدگی راه شیری قرار گرفته و بالاتر از افق شرقی (بالای تصویر) در حال بالا آمدن (طلوع) است

در این ایرگلو، ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ هم به خوبی در پایین سمت چپ تصویر و به سمت افق جنوبی می‌درخشند

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: Yuri Beletsky (Carnegie Las Campanas Observatory, TWAN)

منبع: ناسا (NASA)


Top