خرطوم فیل و کاروانامتیاز و حق تصویر:  Robert Eder

سحابی خرطوم فیل درون سحابی نشری و خوشه‌ی ستاره ای جوان  IC 1396 در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد. این سحابی که به نام vdB 142 هم شناخته می‌شود حدود ۲۰ سال نوری پهنا دارد .این نمای از نزدیک با جزئیات بالا که با فیلترهای باند باریک ثبت شده است هیچ ستاره‌ی مرئی دیده نمی‌شود چون در پردازش حذف شده است تا لبه‌های روشن که توده‌های گرد و غبار و گاز میان‌ستاره‌ای خنک هستند متمایز شوند. اما ابرهای تیره و پیچکی شکل، حاوی مواد اولیه برای تشکیل ستاره ها هستند و اکنون هم اجرام پیش‌ستاره‌ای زیادی در آن پنهان شده‌اند. مجموعه‌ی IC 1396 در فاصله‌ی ۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار گرفته و قسمتی نسبتا بزرگ از آسمان حدود ۵ درجه را پوشانده است. این عکس که ستاره‌های پس‌زمینه‌اش حذف‌اند، یک درجه  از میدان دید را پوشانده است و اندازه‌ی ظاهری آن حدود ۲ قرص ماه کامل است.  البته اشکال تیره پایین و راست، که به طرف تنه‌ی فیل درحال حرکت است برای عده‌‌ای به نام کاروان شناخته می‌شود.

 


Top