ماه کاغذی و خورشیدگرفتگی


امتیاز تصویر: Wang Letian (Eyes at Night)

ممکن است شبیه یک ماه کاغذی باشد (برگرفته از نام یک آهنگ). بادبانی در حال عبور از بوم (بوم نقاشی) خورشید. اما این‌ها ابرهای مقوایی نیستند. و این را باور نکنید. این تصویر از آسمان نارنجی واقعی است عکس ترکیبی دیجیتالی با دو نوردهی از خورشیدگرفتگی که اوایل ماه (میلادی) رخ داد. نخستین نوردهی با یک تلسکوپ معمولی انجام شد که در آن خورشید بیش از حد نوردهی و ماه کمتر نوردهی شده است، درحالیکه تصویر دوم با یک تلسکوپ خورشیدی گرفته شده تا جزئیات فام‌سپهر (کروموسفر) پس‌زمینه‌ی خورشید را ثبت کند. بافت بوم‌مانند خورشید با تصویربرداری در طیف قرمز خاصی که هیدروژن منتشر می‌کند (هیدروژن آلفا)، روشن شده است. زبانه‌های متعددی در لبه‌ی خورشید دیده می‌شود. این تصویر درست قبل از غروب خورشید از زایلینگل در مغولستان داخلی در چین ثبت شده است. اینکه ماه از سنگ متراکم، خورشید از گاز داغ و ابرها از قطرات شناور آب و یخ ساخته شده‌اند به نظر باور چندانی نیست.Top