کوره

 

آسمان شب محمد آباد کوره گز


Rotate Rotate Rotate

شب سرد زمستانی و برفی و چرخش چرخش چرخش

ماه تابان


زمین و اعماق آسمان شب

سالها پیش زمانی که نخستین بارفیلم زیبا و خاطره ساز " خیلی دور خیلی نزدیک " اثر رضا میر کریمی را میدیدم حسی را تجربه میکردم که نمایشی از بخشی از زندگیم را تداعی میکرد.

شکوه آسمان نخلستان کویری


Top