شراره

 

خورشید نصفه نیمه با یک شراره خورشیدی


لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

فیلترها وکاربردشان در رصد و عکاسی نجومی

فيلترهای رصدی و عکاسی از پر کاربردترین لوازم در نجوم آماتوری هستند. این فیلترها غالبا به دهانه داخلی چشمی های 1.25 و 2 اینچی پيچ می شوند. علاوه بر این فیلترهایی مانند فیلترهای آلودگی نوری مقابل دهانه لنز دوربین قرار می گیرند و بنا به اندازه لنز، سایز

شراره ها


خورشید سوزان

در خورشید این چند روز غوغایی برپا است.

شراره های خورشید

خورشید از دید فیلتر هیدروژن آلفا H-alpha

Top