رمضان

 

هلال رمضان ۱۴۳۸


هلال ماه اول رمضان


ماه در افق

هلال ماه مبارک رمضان 1437 در افق بدون غبار رصدگاه خروس گلو در حال پایین رفتن

هلال ماه رمضان المبارک 1437

هلال ماه مبارک رمضان 1437 ساعاتی پس از رویت شدن در رصدگاه گردنه خروس گلو

هلال اول رمضان در شهرکرد


یه کمپ عسلی تو یه شب ماه عسلی

شبی آرام کنار کندو های عسل در اولین شب ماه رمضان

فتح قله

غروب ماهِ روز اول رمضان 1436-(1394/03/28)

داس مه ... !!!

آخرین هلال از ماه رمضان که به راحتی دیده میشد !

راه شیری

اولین عکس پانورامای راه شیری من که در روز اول رمضان امسال گرفتم...

توپی از جنس خاک


Top