اسماعیل

 

صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


بارش شهابی

بارش شهابی برساووشی 95

مرداب

اين تصوير توسط بنده و دوست عزیزم آقای اسماعیل مرادی گرفته شده است

چهارمین کارگاه عکاسی نجومی برگزار شد.

چهارمین کارگاه عکاسی نجومی جهان در شب به کار خود پایان داد.

اطلاعیه سوم دبیرخانه برگزاری TWAN

برنامه برگزاری چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب اعلام شد.

اطلاعیه دوم دبیرخانه برگزاری TWAN

اسامی شرکت کنندگان در چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN اعلام شد.

Top