اختفای

 

اختفای زهره در پشت ماه


نمایش گذر سیاره عطارد به صورت زنده

وبگاه آسمان پارس طی 15 سال گذشته بیش از 10 بار اقدام به نمایش زنده وقایع آسمانی نظیر خسوف ، کسوف ، گذر زهره و عطارد از طریق وب نموده است.

اختفای مشتری و ماه

اختفای مشتری پشت ماه در سحرگاه در 25 تیر 1391

ناشناخته

گزارش مشاهده ی جسم نورانی ناشناخته در آسمان

اختفای مشتری


Top