خسوف و پرندگان


پرندگان ، طلوع زیبای ماه گرفته را به تماشا نشسته اند - دو جلوه از طبیعت ، یکی در 4000 متری و دیگری در 400هزار کیلومتری
Title خسوف و پرندگان
Hit 3714
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location زاهدان
Camera کانن کامپکت
Lens Aperture 5.9
Telescope ندارد
Exposure 40/1
ISO 800
Photography Techniques زوم اپتیکال 14X
Accessories ندارد
Date of photography 19/9/1390


No comments have been posted.

Top