خسوف در راه کاهکشان


ماه گرفتگی کامل 25 خرداد ماه 1390 در روستای هونجان از توابع شهرضا - اصفهان
لنز کانن 70-200 ال در زوم 70 - نوردهی 61 ثانیه  ترکیبی از چند فریم HRD- دوربین 5 D کانن حساسیت 100 
Title خسوف در راه کاهکشان
Hit 3573
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 5 دی
Lens 70-200 کانن @ 70 میلیمتر
Lens Aperture 3.5
F .
Exposure 61 ثانیه
Filter .
ISO 100
Photography Techniques HDR


No comments have been posted.

Top