ماه


Title ماه
Hit 1829
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location اصفهان
Camera کانن 450d
Telescope tal-200k
F 8.5
Exposure 1/30
ISO 100
Date of photography 2011/1/13
keyword


2 comments have been posted.

تصویر بسیار خوبی است . تضاد نوری و جزئیات نسبتاً بالایی دارد و به مدد ساختار اپتیکی کاسگرین ، از خطاهای نوری خبری نیست . اما به نظر من اگر دو نکته را رعایت می کردید ، تصویر بهتری می شد : 1- به طور طبیعی ، هنگام عکاسی از ماه ، بعضی ار نواحی آن که درخشندگی بیشتری دارند ، به اصطلاح Over می شوند . طبیعتاً در این تصویر هم اور شدگی در لبه ی بیرونی ماه و نواحی کوچکی از داخل آن مشاهده می شود . اما به راحتی می توانید با گرفتن تصاویری با نوردهای کمتر ( سرعت شاتر بیشتر ) و ترکیب آن ها با استفاده از تکنیک HDR ، این مشکل را برطرف نموده و تصویری عالی به دست آورید . 2- بهتر بود دوربین را طوری می چرخاندید تا خط فرضی منطقه ی تاریک - روشن ماه ، با طول یا عرض تصویر موازی شود . این کار را پس از گرفتن عکس نیز می توانید با کراپ (Crop) کردن آن انجام دهید .
یک عکس با کیفیت و جزییات بسیار خوب موفق باشید
Top