M97 & M108


بدون دارک
Title M97 & M108
Hit 1356
Photographer رضا حکیمیرضا حکیمی
Location روستای سید آباد
Camera Nikon D5500
Telescope Skywatcher Quattro 10CF
F 4
Exposure 40×3 دقیقه (2 ساعت)
ISO 1600
Accessories NEQ6 - Synguider
Date of photography 17 بهمن 1395


2 comments have been posted.

درود بر جناب حکیمی .. همه چیز خوبه و با نظر جناب رحیمی موافقم .. بنده هم گرایش رنگ سبز در بیشتر ستاره ها و کهکشان و را میبینم..موفق باشید
همه چیز عالی و خوبه. به نظرم کمی رنگ سبز روی تصویر هست. البته شاید در مونیتور بنده این طور دیده میشه. موفق باشید
Top