برندگان مسابقه جهانی عکاسی نجومی PNA معرفی شدند.


برندگان مسابقه جهانی عکاسی نجومی PNA (Photo Night Scape Award) معرفی شدند. در میان برندگان ، طاها قوچکانلو  عکاس و از اعضای تحریریه وبگاه نگاره های آسمان شب SkyPix.org شب ایرانی ،  یکی از برندگان اصلی این مسابقه است. این مسابقه توسط مرکز Ciel et Espace فرانسه  و برای نخستین بار برگزار شده است
بیش از 100 عکاس از سراسر جهان بهترین تصاویر عکاسی شده از نمای آسمان شب و زمین را در این مسابقه شرکت داده اند.
قابل ذکر است که طاها قوچکانلو عکاس ایرانی با تصویری زیبا از راه کاهکشان ، که در کشور افریقایی ماداگاسکار و بر بالای طبیعت بکر و خاص آن منطقه همراه با درختان  Baobabs عکاسی شده است ، توانست رتبه نخست یکی از بخش های اصلی آن را به دست آورد.

برای مشاهده تصاویر دیگر این عکاس به صفحه تصاویرش در سایت نگاره های آسمان شب مراجعه فرمایید.

 تصویر دیگر برگزیده شده مربوط به  آسمان شب بر بالای یک آتشفشان واقع در رشته کوه های آند در شمال شیلی اثر Jean-Marc Lecleire است

Skypix.org موفقیت این عکاس در این مسابقه را به ایشان تبریک میگویدP01NA14

P01NA14

P02NA14

P02NA14

P07NA14

P07NA14

P05NA14

P05NA14

P04NA14

P04NA14

P08NA14

P08NA14

P10NA14

P10NA14

P03NA14

P03NA14

P06NA14

P06NA14

P09NA14

P09NA14

PE01NA14

PE01NA14

PE02NA14

PE02NA14

PE04NA14

PE04NA14

PE08NA14

PE08NA14

PE06NA14

PE06NA14

PE07NA14

PE07NA14

PE05NA14

PE05NA14

PE10NA14

PE10NA14

PE03NA14

PE03NA14

PE09NA14

No comments have been posted.

Top