پدیده استیو بر فراز بندر کوپر


امتیاز و حق نشر عکس: MaryBeth Kiczenski

چه چیز باعث ایجاد پدیده استیو می‌شود ؟ افزایش سرعت انتشار گرمایی قوی (مخفف:STEVEs) احتمالا از دوران باستان دیده می‌شده است ولی فقط 5 سال است که می‌دانیم رنگها و شکل‌های آن با شفق قطبی فرق دارد. منشاء پدیده استیو که به صورت رگه‌های صورتی و بنفش منفرد دیده می‌شود همچنان یک موضوع داغ تحقیقاتی است. ممکن است استیو ها مربوط به جریان‌های یونی زیرشفقی (مخف: SAIDs)، جریان بسیار سریع (فراصوت) از یون‌های داغ جوّی باشد. به دلایلی که هنوز مشخص نیست، استیو‌ها اغلب با شفق‌های قطبی سبز «حصارکشی شده» همراه هستند. این تصویر از پدیده استیو ترکیبی از نوردهی‌های پیش‌زمینه و پس‌زمینه پشت سر هم است که در نیمه مارس از بندر کوپر میشیگان ایالت متحده گرفته شده است. این پدیده استیو درخشان حدود چند دقیقه طول کشید، از یک سوی افق تا آن سویش گسترده شده بود و هنگام دیده شدن شفق‌های قطبی عادی ظاهر شد.Top