استقامت از دیدِ نبوع


امتیاز تصویر: NASAJPL-CaltechIngenuity

در 5 اردیبهشت بالگرد نبوغ این تصویر واضح را در حین پرواز در ارتفاع 5 متری سطح مریخ ثبت کرده است.  دوربین رنگی نبوغ در دومین پرواز بر فراز سطح مریخ به عقب و به سمت پایگاه فعلی‌اش در منطقه برادران رایت و اکتاویا ای. بالتر محل فرودش و رد مریخ‌نورد استقامت در بالا و گوشه تصویر مشخص شده است، نگاه کرد. مریخ‌نورد استقامت هم در گوشه بالا و چپ تصویر در فاصله حدود 85 متری دیده می‌شود. نوک پایه‌های فرود نبوغ هم درست در گوشه‌های میدان دید دوربین دیده می‌شود. نبوغ در چهارمین پرواز برنامه‌ریزی شده‌اش که 10 اردیبهشت (30 آوریل) انجام شد و قبل از بازگشت به منطقه برادران رایت، تصاویری از منطقه فرود  جدیدش گرداوری کرد. پنجمین پرواز نبوغ مسیر یک‌طرفه‌ای خواهد بود، این هواپیمای مریخی به سمت محل فرود جدیدش حرکت خواهد و مرحله‌ تازه‌ای از پروازهای نمایشی عملیاتی انتظار می‌رود

Top