عکس با میدان دید باز از M78

عکس با میدان دید باز از M78


در صورت فلکی جبار، ابرهای گرد و غبار بین ستاره ای و سحابی های درخشان به وفور یافت می شوند. یکی از درخشان ترین این اجرام ، M78 است که در مرکز این منظره رنگارنگ و وسیع قرار دارد و منطقه ای از شمال کمربند جبار را پوشش می دهد. وسعت این سحابی بازتابی با رنگی مایل به آبی در فاصله حدود 1500 سال نوری از ما، حدود 5 سال نوری است. رنگ آن به دلیل گرد و غباری است که بطور ترجیحی نور آبی ستاره های گرم و جوان را بازتاب می دهد. سحابی بازتابی NGC 2071  درست در سمت چپ M78 است. رگه های درخشان ناشی از اجرام هربیگ-هارو (جت های پرانرژی خروجی از ستاره های درحال شکل گیری)، در برابر خطوط گرد و غبار تاریک خودنمایی می کنند. این عکس با نوردهی طولانی، همچنین درخشش کم نور و فراگیر قرمزرنگ گاز هیدروژن اتمی را در منطقه آشکار می کند.

M78 Wide Field
Image Credit & CopyrightWes Higgins

Top