یک مقارنه بزرگ به همراه آتشفشان

یک مقارنه بزرگ به همراه آتشفشان


مقارنه بزرگ را از کجا می توانیم ببینیم؟ جواب: نزدیک جایی که خورشید غروب کرده است. از لحاظ جهت، می توان گفت سمت جنوب غربی خواهد بود. از آنجا که این دو سیاره، خورشید و زمین تقریباً در یک خط مستقیم هندسی و یا در یک صفحه قرار دارند، این سیارات دقیقاً را می توان در همان مکانی که خورشید غروب کرده است یافت، و این موضوع در هر مکانی روی زمین صدق می کند. چه زمانی می توان مقارنه بزرگ را دید؟ جواب: درست بعد از غروب خورشید. از آنجایی که جدائی زاویه ای این دو سیاره با خورشید کم است، همیشه در آسمان نزدیک به خورشید دیده می شوند. پس بهترین زمان برای دیدن آنها زمانی است که زمین نور خورشید را سد می کند، یعنی در زمان غروب خورشید. بلافاصله پس از غروب خورشید، مشتری و زحل نیز غروب می کنند، بنابراین برای رصد آنها نباید زیاد تأخیر کنید! آیا فردا شب تنها شبی است که می توان مقارنه بزرگ را دید؟ جواب: فردا شب سیاره های غول آسا نزدیک ترین فاصله زاویه ای را نسبت به هم دارند، اما طی چند شب آینده نیز بصورت غیر معمول نزدیک یکدیگر خواهند بود. از نظر فنی، نزدیکترین مقارنه در 21 دسامبر ساعت 18:20 به وقت هماهنگ جهانی رخ خواهد داد. آیا در افق نزدیک مقارنه بزرگ، آتشفشان در حال فوران وجود خواهد داشت؟ جواب: بله، به عنوان مثال در گواتمالا ، جایی که تصویر منتخب امروز گرفته شده است. در غیر این صورت، خیر. در عکسی که هفته گذشته گرفته شده ، مشتری و زحل در سمت راست، درست بالای یک درخت قابل مشاهده هستند و در نور منطقه البروجی غرق شده اند.A Volcanic Great Conjunction
Image Credit & Copyright: Francisco Sojuel

Top