چشمی از ماه

چشمی از ماه


کدامیک به دیگری نگاه می کند؟ تصویر امروز ماه از شکاف این صخره سنگی همچون یک چشم غول پیکر به نظر می رسد که به شما نگاه می کند. اگرچه، در اواخر ماه اکتبر، فقط یک عکس می توانست این صحنه را ثبت کند و برنامه ریزی زیادی هم برای این کار انجام شده است. این هدف با زمانبندی دقیق برای قرار گرفتن ماه تقریباً کامل در میان شکاف چشمی شکل صخره، با مکان یابی دقیق و دانستن اندازه زاویه ای ماه که به صورت نمادین درون شکاف سنگ قرار می گیرد و کمی شانس برای داشتن آسمانی صاف و بدون ابر انجام شده است. این همزمانی به ظاهر تصادفی در واقع با کمک سه اپلیکیشن تلفن هوشمند طراحی شده است. صخره ماسه سنگی موجود در تصویر، که در اثر فرسایش ایجاد شده است، میلیونها سال قدمت دارد و فقط یکی از هزاران طاق سنگی طبیعی است که در پارک ملی آرکس در نزدیکی موآب ایالت یوتای آمریکا یافت می شود. در مقابل، ماه را می توان تقریباً در همه جای کره زمین و تقریباً نیمی از زمان در آسمان یافت.


Top