دجاجه، بدون ستاره

دجاجه، بدون ستاره


آسمان پر از گازهای کم نور و در عین حال درخشان است، اگرچه برای دیدن آن ها لازم است یک دوربین حساس و تلسکوپ به کار گرفت. به عنوان مثال، این نمای دوازده درجه ای از قسمت شمالی صورت فلکی دجاجه که مجموعه ای در هم پیچیده از ابرهای کیهانی گازی در امتداد صفحه کهکشان راه شیری است به ما نشان می دهد. تصویر موزاییکی امروز، تصاویر تلسکوپی است که به وسیله دو فیلتر ثبت شده است: یک فیلتر H-alpha که فقط نور قرمز قابل مشاهده ساطع شده از اتم های هیدروژن را از خود عبور می دهد و یک فیلتر آبی که در اصل نور ساطع شده از اکسیژن کم انرژی را از خود عبور می دهد. بنابراین، در این تصویر با نوردهی 18 ساعته، مناطق آبی گرم تر از مناطق قرمز رنگ هستند. با پردازش دیجیتالی بیشتر، تعداد بیشماری ستاره متعلق به راه شیری را حذف کرده اند. سحابی های درخشان قابل تشخیص عبارتند از NGC 7000 (سحابی آمریکای شمالی) و IC 5070 (سحابی پلیکان) در سمت چپ با IC 1318 (سحابی پروانه) و NGC 6888 (سحابی هلال) در سمت راست. اما تعداد بیشتری هم وجود دارند که می توان در سراسر این تصویر گسترده یافت .


Top