هاله کهکشان آندرومدا

هاله کهکشان آندرومدا


هاله کهکشان آندرومدا:
M31 ، کهکشان آندرومدا، نزدیکترین کهکشان مارپیچی بزرگ به کهکشان راه شیری ما است. حدود 2.5  میلیون سال نوری دو از ما در آسمان شب زمین به عنوان ابری کوچک و کم نور و کشیده که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، می درخشد. ولی دارای هاله ای بسیار بزرگتر در اطراف خود است که هر چند برای چشم نامرئی است، اما این هاله عظیم از گاز یونیزه داغ در این تصویر دیجیتالی از کهکشان همسایه ما به رنگ ارغوانی بر فراز زمینی سنگلاخ شبیه سازی شده است. به کمک مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل در جذب نور ماورای بنفش در برابر کوازارهای دوردست، میزان و آرایش هاله گازی آندرومدا اخیراً توسط پروژه AMIGA تخمین زده شده است. هاله کهکشانی پلاسمائی آندرومدا که مخزنی از مواد برای تشکیل ستاره های آینده است، طبق اندازه گیری ها تا حداقل 1.3 میلیون سال نوری از کهکشان گسترش یافته است. این تقریباً نیمی از فاصله آندرومدا تا راه شیری است، و احتمالاً با هاله گازی کهکشان ما تداخل دارد


Top