NGC 5189: سحابی سیاره ای غیر معمول

NGC 5189: سحابی سیاره ای غیر معمول


چرا این سحابی اینقدر پیچیده است؟ هنگامی که ستاره ای مانند خورشید ما در حال مرگ است ، لایه های بیرونی خود را معمولاً با الگویی ساده به فضا پرتاب می کند. بعضی اوقات این شکل یک کره است، گاهی اوقات به شکل دمبل و گاهی حلقه ای یا مارپیچ. در مورد سحابی سیاره ای NGC 5189 ، علاوه بر یک شکل کلی "Z" (یا "S" به صورت افقی)، هیچ ساختار ساده دیگری ایجاد نشده است. برای پیدا کردن دلیل آن، تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین NGC 5189 را با جزئیات کامل رصد کرده است. یافته های قبلی حاکی از وجود چندین دوره از جریان مواد، از جمله یک مورد اخیر که شکل یک "طبق" درخشان و تغییر شکل یافته ایجاد کرده و به صورت افقی در مرکز تصویر قرار گرفته است. نتایج هابل مطابق با این فرضیه است که ستاره در حال مرگ بخشی از یک سیستم ستاره دوتایی با یک محور تقارن غالب است. NGC 5189 وسعتی حدود سه سال نوری دارد و حدود 3000 سال نوری در سمت صورت فلکی جنوبی مگس (Musca) از ما فاصله دارد.


Top