تغییر مکان دم دنباله دار نئو وایز

تغییر مکان دم دنباله دار نئو وایز


اگر دقت خود را به دنباله یونی دنباله دار نئووایز معطوف کنید. یکی از دم های این دنباله دار، متناظر با رد حرکت انتقالی زمین است. مانند تمام دنباله دارها، امتداد دم یونی آبی رنگ همیشه خلاف جهت خورشید است. اما هنگامی که ستاره دنباله دار C / 2020 F3 (NEOWISE) در حال گردش به دور خورشید ما است، دم یونی آن جهت های کمی متفاوتی به خود گرفته است. دلیل این امر این است که بین روزهای 17 تا 25 جولای 2020  که این تصاویر گرفته شده اند، زمین به مقدار قابل توجهی در مدار خود به دور خورشید حرکت کرده است و حرکت زمین باعث شده تا مکان خورشید در آسمان تغییر کند. بنابراین حتی اگر شما نمی توانید خورشید را به طور مستقیم در تصویر امروز مشاهده کنید، جهت های امتداد دنباله یونی این تغییر مکان ظاهری خورشیدی را به شما نشان می دهد. حرکت ظاهری خورشید منطبق بر صفحه مداری است، صفحه ای مشترک که مدار همه سیارات بر آن منطبق است. پنج تصویر ترکیبی امروز که با دقت تنظیم شده اند تا هر کدام از تصاویر دنباله دار دقیقاً سر جای خود باشند و برای هر کدام از پنج فریم، موقعیت تصویر شده خورشید بر روی یک تک فریم از کوه "توره" در شمال بارسلونای اسپانیا نیز ترسیم شده است. دنباله دار NEOWISE دیگر جذابیت يک ماه قبل خود برای رصد با چشم غیر مسلح را ندارد، اما هنوز هم می توان با یک تلسکوپ کوچک پیدایش کرد زیرا در حال بازگشت به فضای بیرونی منظومه شمسی است.


Top