دمهای بلند دنباله دار NEOWISE

دمهای بلند دنباله دار NEOWISE


دنباله دار NEOWISE (C / 2020 F3) اکنون در حال درنوردیدن آسمان شمالی سیاره ما است. دمهای بلند آن در سراسر این منظره از اعماق آسمان "سوچی ورچ" جمهوری چک کشیده شده است. این تصویر که ترکیبی از فریم های ردیابی شده و فیلتر شده برای آسمان و فریم های با سه پایه ثابت برای پیش زمینه، در شب های 13 و 14  جولای گرفته شده و جزییات موجود در دم دنباله دار را که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، آشکار می کند. ساختارهای کم نور که تا بالای کادر امتداد دارند، بیش از 20 درجه از کمای درخشان دنباله دار را پوشش می دهد. منحنی گسترده ای از گرد و غبار زرد رنگ دنباله دار که با فشار تابش نور خورشید به بیرون رانده می شود توسط چشم قابل مشاهده است. اما دم کم نورتر و مایل به آبی، از دم گرد و غباری جدا است. این دم یونی است و از یون های حاصل از کمای دنباله دار که توسط میدان های مغناطیسی باد خورشیدی به بیرون رانده می شوند ایجاد شده و در نور خورشید می درخشد. دنباله دار NEOWISE اکنون در حال صعود در آسمان شامگاهی نیمکره شمالی است و در 23 جولای به نزدیکترین فاصله از زمین می رسد.


Top