شش وجهی شمالی زحل

شش وجهی شمالی زحل


چرا ابرها طرح شش وجهی روی زحل ایجاد کرده اند؟ هیچ کس در این مورد مطمئن نیست. این ابرها در ابتدا طی دهه 1980 در پروازهای فضاپیمای "وویجر" به زحل کشف شد. هیچ کس تا به حال چیزی مشابه آن را در هیچ جای  دیگر منظومه شمسی ندیده است. در اواخر سال 2012  با تابیدن نور خورشید به قطب شمال زحل، دوربین زاویه باز فضاپیمای کاسینی این تصویر خیره کننده را با رنگ های کاذب از قطب شمال زحل ثبت کرد. ترکیب داده های تصویری در طول موج های نزدیک به مادون قرمز باعث ایجاد رنگهای قرمز برای ابرهای کم ارتفاع و رنگ سبز برای ابرهای با ارتفاع زیاد می شود که به ابرهای زحل جلوه ای خاص می دهد. این تصویر و تصاویر مشابه، پایداری این شش وجهی را حتی 20 سال پس از ماموریت ویجر نشان می دهد. فیلم هایی که از قطب شمال زحل در دست است، نشان می دهد که این ابرها در حین چرخش نیز ساختار شش ضلعی خود را حفظ می کنند. بر خلاف ابرهای کمیابی با شکل های شش ضلعی روی زمین، به نظر می رسد الگوی ابرهای زحل دارای شش وجه کاملاً مشخص و با طول اضلاع تقریباً برابر است. چهار زمین می توانند در داخل این شش ضلعی جای بگیرند. در ورای ابرها در قسمت بالای سمت راست کادر، قوسهای حلقه های چشم نواز زحل به رنگ آبی درخشان دیده می شوند.


Top