خورشید گرفتگی زیر شاخه های بامبو

خورشید گرفتگی زیر شاخه های بامبو


آیا می خواهید با خیال راحت و بصورت ایمن خورشید گرفتگی را تماشا کنید؟ پس سعی کنید به جای نگاه به خورشید، به زمین نگاه کنید، اگرچه ممکن است متوجه شوید که تعداد زیادی تصویر در اختیار دارید. به عنوان مثال، در طول خورشید گرفتگی 21 ژوئن، این نمایش گیج کننده در زیر سایه شاخه های بامبو در پونه هند ثبت شده است. شکاف های کوچک بین برگ های نزدیک به هم در گیاهان بلند به طور موثری شبکه ای از سوراخ ها را بصورت تصادفی ایجاد کرده است که هر یک تصویری جداگانه از خورشید گرفتگی را به نمایش می گذارند. این عکس هنگامی که ماه در زمان نزدیک به اوج گرفت حدود 60 درصد از قطر خورشید را پوشانده بود گرفته شده است. اما در یک گرفت حلقوی، ماه توسط یک نوار حلقوی روشن از خورشید احاطه می شود که می تواند در یک نوار باریک مشاهده شود . در این مورد اخیر سایه تاریک ماه از آفریقای مرکزی، جنوب آسیا و چین عبور کرده است.


Top