شب پرستاره، اثر ژان فرانکو ميله

شب پرستاره، اثر ژان فرانکو ميله


این منظره شبانه زيبا مربوط به حدود سال 1850 ميلادی، يک نقاشی رنگ روغن کار هنرمند فرانسوی ژان فرانکو میله است. در آسمان شب تاریک، ستارگانی در حال پرتاب مشاهده میشوند، که البته اکنون به عنوان شهاب سنگ شناخته می شوند. اين آسمان بر فراز منظره ای که مسیری را در حومه شهر نيمه تاریک نشان می دهد که به درختان و يک گاری تيره رنگ در ضدنور افق منتهی می شود. اين نقاش فرانسوی در یک خانواده کشاورز در نرماندی بزرگ شد و به خاطر نقاشی هایش از مناظر روستایی و زندگی روستائيان شناخته شده است. تابلوی شب پرستاره پس از نقل مکان این هنرمند به باربیسون، در حدود 30 کیلومتری جنوب شرقی پاريس و به دور از هرگونه آلودگی نوری فرانسه قرن نوزدهم از پاریس، خلق شده است. "میله" در این زمان در نامه ای به برادرش نوشت: "اگر فقط می دانستید شب چقدر زیباست ... آرامش و عظمت آن به قدری باشکوه است که به واقع احساس غرق شدن می کنم." وینسنت ون گوگ، هنرمند هلندی ، تحسین کننده اثر "ميله" بود و بعدها او نيز دو تابلو از آسمان شب به تصویر کشید.


Top