آسمان شب دو نیم کره

آسمان شب دو نیم کره


خورشید توسط خط افقی که در وسط دو نیم کره زمین از آسمان شب کره زمین می گذرد پنهان میشود. عکس امروز ترکیبی است از فریم های موزاییکی دیجیتالی که از عرض های جغرافیایی متفاوت ، یکی 29 درجه شمالی و دیگری 29 درجه جنوبی استوای زمین ثبت شده است. نیمه بالایی تصویر نمای آسمان نیمکره شمالی که در ماه فوریه 2020 از رصدخانه IAC در لا پالما گرفته شده و نیمه پایینی عکس نیز نمای همسان از نیمکره جنوبی که در آوریل 2016 از رصدخانه ESO La Silla ثبت شده قرار دارد. در این عکس ، کهکشان راه شیری تقریباً به صورت عمودی از ميانه کادر گذر می کند. ابرهای تاریک و سحابی های روشن آن در نزدیکی مرکز کهکشان در نیمه پایینی کادر مشخص است. در نیمه بالایی، زهره درخشان در نور منطقه البروجی غوطه ور است. نور منطقه البروجی ناشی از انعکاس ضعيف نور خورشید توسط گرد و غبار بین قاره ای است. نور منطقه البروجی بر صفحه چرخش منظومه شمسی در یک دایره کامل از آسمان پرستاره منطبق است. گنبدهای تلسکوپی بزرگ رصدخانه "لاسیلا" در طول افق بصورت معکوس و رصدخانه لاپالما با تلسکوپ های سحرآميزش در بالای خط افق دیده میشود. اگر آسمان شب دو نیمکره را بيشتر کاوش کنید می توانید کهکشان آندرومدا و ابرهای  ماژلانی بزرگ و کوچک را پیدا کنید.


Top