زتا-مار افسای، ستاره فراری

زتا-مار افسای، ستاره فراری


مانند یک کشتی ، که دریاهای کیهانی را میشکافد ، ستاره فراری زتا-مار افسای موج کمان قوس بین ستاره ای یا شوک کمانی را که در این عکس مادون قرمز خیره کننده دیده می شود ، تولید می کند. در نمای رنگ کاذب ، زتا-مار افسای، ستاره ای تقریبا 20 برابر بزرگتر از خورشید ، در نزدیکی مرکز فریم قرار دارد و با سرعت  24 کیلومتر در ثانیه به سمت چپ حرکت می کند. بادهای ستاره ای قدرتمند آن ، قبل از خود ستاره ، مواد و غبارهای بین ستاره ای را گرم و فشرده کرده و به آنها شکل ويژه ای به صورت کمان میدهد. چه چیزی باعث حرکت این ستاره شده است؟ زتا-مارافسای احتمالاً زمانی عضو يک سیستم ستاره ای دوتایی بوده است ، ستاره همراه آن بزرگتر بوده و از این رو زندگی کوتاه تری داشته است و هنگامی که به عنوان یک ابرنواختر در حال از دست دادن جرم خود منفجر شد ، زتا-مارافسای در اثر شوک انفجار از سیستم خارج شد. این ستاره با فاصله حدود 460 سال نوری از ما 65000 بار درخشان تر از خورشید است و اگر با گرد و غبار احاطه نشده بود ، یکی از ستاره های درخشان در آسمان می بود. طول تصویر تقریباً 1.5 درجه یا 12 سال نوری می باشد. هفته گذشته ، ناسا تلسکوپ فضایی Spitzer را در حالت ایمن قرار داد و به 16 سال فعالیت پربار خود در مطالعه جهان ما پایان داد.Zeta Oph: Runaway Star
Image Credit: NASAJPL-CaltechSpitzer Space Telescope


Top