تصویر نجومی روز ناسا: آپولو 17 و نمای سه بعدی از مدار ماه

تصویر نجومی روز ناسا: آپولو 17 و نمای سه بعدی از مدار ماه


عینک سه بعدی خود را بیرون بیاورید و این نمای سه بعدی فوق العاده از دنیایی دیگر را مشاهده کنید

این نما توسط یوجین سرنان، فرمانده مأموریت آپولو 17، در تاریخ 11 دسامبر 1972 (دوشنبه، 20 آذر 1351)، زمانی که یک دور مداری تا فرود بر ماه باقی مانده بود، گرفته شده است

در نزدیکی مرکز تصویر، قسمت روبه آفتاب، کوهی که به آن توده جنوبی می‌گویند، مشاهده می‌شود که بر روی سطح تیره دره ثور - لیترو قرار گرفته است. در آن طرف کوه ها و در نزدیکی لبه ماه، دریای آرامش را می‌توان مشاهده کرد

سفینه فرماندهی آپولو 17 با نام آمریکا و با خلبانی رونالد اوانس هم در پیش زمینه، روبروی قله کوه توده جنوبی، قابل مشاهده است

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


منبع: ناسا (NASA)

Top