ماهِ آبی با رنگ‌های اغراق‌آمیزامتیاز و حق نشر: Robert Fedez

ماه معمولاً در تمِ رنگ‌های خاکستری یا طلایی دیده می‌شود. اما این اختلاف رنگی هرچند کم در این نمای تلسکوپی رنگی که ماه در زمان فاز کاملش ثبت شده، بسیار اغراق شده است . رنگ‌های مختلف طبق تفاوت‌های واقعی‌شان از  نظر ترکیب شیمیایی سطح ماه است. نواحی آبی مناطق غنی از تیتانیوم را نشان می‌دهد در حالی که قسمت‌های نارنجی و بنفش مناطق نسبتاً تیتانیوم و آهن کمی دارند. دریایِ معروف آرامش، ناحیه آبی در راست و بالا تصویر است. خطوط سفید در امتداد نواحی مرتفع جنوبی که قهوه‌ای نارنجی اند از دهانه‌ی 85 کیلومتری تیکو در پایین و راست پخش شده‌اند. ماه کامل که در اوایل این ماه (آگوست) رخ داد را می‌توان به عنوان یک ماه آبی فصلی در نظر گرفت چون به طور غیرمعمول، سومین ماه از چهار کاملی بود که در تابستان نیم‌کره‌ی شمالی (و در نتیجه زمستان نیم‌کره‌ای جنوبی) رخ داد. این تصویر ترکیبی  حاصل 272 عکس است که نشان می‌دهد که ماه کامل همیشه آبی است ، اما معمولاً به اندازه‌ی کافی به رنگ آبی نیست.


Top