باران برساوشیامتیاز و حق نشر تصویر: Luo Hongyang

گرد و غبار دنباله‌دار هفته‌ی گذشته بر سیاره‌ی زمین بارید و در آسمان تاریک در بارش شهابی سالانه برساوشی خودنمایی کرد. این تصویر ترکیبی از تعداد زیاد عکس است که از همان مکان در شب اوج بارش برساوشی گرفته شده است. چون اغلب این شهاب‌ها در جوِّ زمین تبخیر می‌شوند نیازی به گرفتن چتر به عنوان محافظی در برابر شهاب‌ ها نیست. بسیاری از این به صورت تک‌عکس است، ولی تصویر پیش‌زمینه در نزدیکی شهر Jiuquan ، استان Gansu ، چین گرفته شده است. در پس‌زمینه‌ی آسمان نوار مرکزی کهکشان راه شیری ما که تقریباً عمودی به نظر می‌رسد و سیاره‌های مشتری و زحل در سمت چپ دیده می‌شوند. اگرچه ذرات غباری دنباله‌دار به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد شهاب‌ها‌ از یک نقطه در آسمان - در صورت فلکی معروفی برساوش می‌آیند. این تصویر نمای میدان دید را طوری ثبت کرده است که انحنای آسمان در رد شهاب‌های برساوشی دیده می‌شود.Top