کلاه‌خود ثورامتیاز و حق نشر تصویر: Bernard Miller

ثور نه تنها یک روز به نام خودش (پنجشبنه) دارد بلکه کلاه ایمنی هم دارد. کلاه ایمنی معروف همان NGC 2359  یک ابر کیهانی به شکل کلاه است که دنباله‌ی بال‌مانند دارد. این کلاه حدود 30 سال نوری گستردگی دارد. در واقع، این محافظِ سر کیهانی شبیه یک حباب میان‌ستاره‌ای است که باد سریع از ستارهای پرجرم و درخشان نزدیک مرکز حباب آن را دمیده است. ستاره‌ی مرکزی آن یک ستار‌ه‌ی ولف-رایه است ، ستاره‌ی عظیمی بسیار داغ که به نظر می‌رسد در مرحله‌ی پیش ابرنواختری قرار دارد. این جرم در فاصله‌ی 15000 سال نوری از صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد. این تصویر واضح ترکیبی از داده‌های فیلترهای نوار پهن و نوار باریک است که نه تنها ستاره‌های عادی بلکه جزئیات ساختارهای رشته‌ای سحابی را ثبت کرده است. . انتظار می‌رود ستاره‌ی مرکزی کلاه ایمنی ثور طی چند هزار سال آینده در یک ابرنواختر دیدنی منفجر شود.


Top