خال‌هایی در خورشید


امتیاز تصویر و حق نشر: Wang Letian (Eyes at Night)

این دو عکس، از فریمهای ویدئویی از یک تلسکوپ خورشیدی ایمن و فیلتر هیدروژن آلفا ، جزئیات دقیق و واضحی از قرص خورشید و زبانه‌های عظیم در امتداد لبه‌ی آن را در تاریخ 16 خرداد (بالا) و 28 خرداد را نشان می‌دهد. این تصویر که از پکن در پکن ثبت شده است. گذر سایه‌ی ایستگاه فضایی بین‌المللی و سایه ایستگاه فضایی جدید تیانگونگ چین از مقابل قرص خورشید درخشان نشان می‌دهد. ایستگاه فضایی بین‌المللی در نزدیکی مرکز تصویر پایین قرار دارد و سمت چپ در قرص خورشید ناحیه‌ی فعال AR2833 و زیر یک رشته‌ی خورشیدی حلقوی بزرگ عبور می‌کند. ایستگاه فضایی چین در زیر ناحیه فعال خورشیدی AR2827 و سمت راست مرکز در عکس بالایی قرار دارد و که کمی کوچکتر و ترکیبی از نماده‌های "+" و "-" دیده می‌شود. این تصاویر از ایستگاه‌های مداری عبوری با تجهیزات یکسان و در همان مقیاس پیکسل از ایستگاه فضایی بین‌المللی در فاصله 492 کیلومتری گرفته شده است. ایستگاه فضایی چین هم بیش از 400 کیلومتر از دوربین فاصله داشت.


Top