از سال 84 و با آشنایی با انجمن نجوم آماتوری ایران در زمینه های مختلف نجوم آماتوری به صورت مستمر و جدی شروع به فعالیت کردم. در سال 89 مشغول به تحصیل در رشته ی فیزیک هسته ای دانشگاه شیراز شدم و همزمان همکاری خود را با انجمن نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیراز،رصدخانه ابوریحان بیرونی،فرهنگ سرای نجوم شیراز و.. آغاز کردم. زمینه اصلی فعالیت من اختر فیزیک،اختر زیست شناسی،کیهان شناسی و نجوم رصدی است و در کنار آن به صورت تفننی به عکاسی نجومی می پردازم. گزیده ای از رزومه ی فعالیت های من به شرح زیر است :
-دبیر انجمن نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیراز  -  1393-1390
-مدیر مسئول نشریه تخصصی اختر فیزیک و کیهان شناسی گیتی  -  1393-1390
-مدرس،پژوهشگر و مسئول بازدیدهای رصدخانه ی ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز  -  1393-1389
-تدریس فیزیک،اخترفیزیک،کیهانشناسی و نجوم رصدی در رصد خانه ی ابوریحان بیرونی،فرهنگ سرای نجوم شیراز،انجمن نجوم و اخترفیزیک دانشگاه شیراز و دبیرستان های تهران و شیراز
-مسئول هیئت رئیسه ی انجمن نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیراز    تا کنون-1394
Last uploads حامد بهشتی

Top