دانلود نرم افزارهای Stacking و پروسس عکاسی نجومی

عکاسی نجومی در مراحل مختلف خود نیاز به نرم*افزارهای خاص دارد. کنترل دوربین، کمک به فوکوس دقیق، اتوماسیون در ورود فایلهای عکس، کالیبراسیون، هم*تراز سازی، پشته سازی، بهبود و اصلاح عکس*ها، Auto-guiding و ...در این مطلب چند نرم*افزار معروف در زمینه کالیب

Top