1437

 

ماه در افق

هلال ماه مبارک رمضان 1437 در افق بدون غبار رصدگاه خروس گلو در حال پایین رفتن

هلال ماه رمضان المبارک 1437

هلال ماه مبارک رمضان 1437 ساعاتی پس از رویت شدن در رصدگاه گردنه خروس گلو

رصد آخرین هلال صبحگاهی 28 شعبان 1437

waning crescent

برگزاری هفته و روز نجوم در ایران

روز جهانی نجوم امسال 14 می 2016 یا 25 اردیبهشت ماه 1395 تعیین شده است. در ایران هنوز برنامه مشخصی در این باره برای برگزاری این روز مشخص نشده است. این نوشته به شما پیشنهاد میکند چه روز و هفته ای را برای این برنامه اختصاص دهید.

هلال ماه محرم 1437


Top