از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :144

Hit :277

Hit :249

Hit :247

Hit :385

Hit :408

Hit :327

Hit :328

Hit :499

Hit :727

Hit :894

Hit :745

Hit :585

Hit :693

Hit :713

Hit :716

Hit :590

Hit :732

Hit :854

Hit :932

Hit :858

Hit :994

Hit :1172

Hit :1094

Hit :1063

Hit :960

Hit :1004

Hit :1059

Hit :1013

Hit :1004

Hit :1074

Social Networks
 

     
Top