از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :308

Hit :421

Hit :382

Hit :355

Hit :463

Hit :470

Hit :386

Hit :371

Hit :557

Hit :792

Hit :946

Hit :801

Hit :644

Hit :735

Hit :752

Hit :759

Hit :630

Hit :770

Hit :890

Hit :975

Hit :908

Hit :1038

Hit :1224

Hit :1130

Hit :1108

Hit :1001

Hit :1043

Hit :1094

Hit :1061

Hit :1043

Hit :1113

Social Networks
 

     
Top