از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :214

Hit :196

Hit :617

Hit :683

Hit :653

Hit :584

Hit :629

Hit :638

Hit :518

Hit :508

Hit :754

Hit :926

Hit :1107

Hit :956

Hit :783

Hit :838

Hit :865

Hit :872

Hit :727

Hit :847

Hit :998

Hit :1101

Hit :1027

Hit :1147

Hit :1356

Hit :1267

Hit :1237

Hit :1134

Hit :1172

Hit :1191

Hit :1201

Hit :1163

Hit :1222

Social Networks
 

     
Top