از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :117

Hit :103

Hit :127

Hit :269

Hit :303

Hit :243

Hit :272

Hit :422

Hit :649

Hit :811

Hit :679

Hit :512

Hit :644

Hit :664

Hit :660

Hit :541

Hit :695

Hit :810

Hit :870

Hit :795

Hit :939

Hit :1104

Hit :1030

Hit :1011

Hit :909

Hit :953

Hit :1006

Hit :963

Hit :952

Hit :1021

Social Networks
 

     
Top