از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :6

Hit :13

Hit :485

Hit :560

Hit :494

Hit :478

Hit :550

Hit :556

Hit :455

Hit :442

Hit :665

Hit :866

Hit :1023

Hit :877

Hit :713

Hit :792

Hit :804

Hit :812

Hit :674

Hit :809

Hit :944

Hit :1037

Hit :972

Hit :1092

Hit :1286

Hit :1190

Hit :1167

Hit :1063

Hit :1107

Hit :1148

Hit :1131

Hit :1099

Hit :1171

Social Networks
 

     
Top