2 comments have been posted.

ایول حمیدخان. عالی
حمید جان این ویرایش بسیار خوبه. رنگها خیلی خوب و دقیق هست. در این مدت کم بسیار خوب به عکاسی RGB تسلط پیدا کردی موفق باشی
Top