SkyPix.org

M1


این تصویر را در آلودگی نوری بسیار شدید شهر گرفتم جایی که در مقیاس برتل شدت آلودگی نوری را 7.5 تخمین زدم به همین خاطر این عکس را یک موفقیت به حساب می آورم. تصویر 50 درصد کراپ شده.
عنوان تصویر M1
بازدید 146
ارسال توسط حمید ناصریحمید ناصری
مکان عکاسی داخل شهر زابل
دوربین عکاسی Canon 40D mod
دیافراگم 6.5
تلسکوپ William Optics FLT-110 apo
F 715
سرعت/ نوردهی 3.45 hours
فیلتر UHC
ISO 1000
لوازم جانبی HEQ5 pro+synguider IIبدون تخت کننده
تاریخ عکاسی بهمن 95
کلمه کلیدی
سحابی
خرچنگ


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.

Top