ماه هنگام یک ماه‌گرفتگی کاملامتیاز ویدئو : Wang Letian & Zhang Jiajie
ماه چگونه در طول گرفت کامل تغییر می‌کند؟ این فیلم گذر زمان به طوردیجیتالی پردازش شده است تا ماه  در ماه‌گرفتگی 5 ساعته 31 ژانویه 2018 روشن و در مرکز تصویر دیده شود. در ابتدا ماه کامل را می‌بینید چون ماه‌گرفتگی فقط برای ماه در فاز کامل رخ می‌دهد.  ستاره‌های در پس زمینه حرکت میکنند چون ماه درهنگام گرفت به دور زمین میگردد. سپس سایه دایره‌ای زمین را در حین جابجایی روی ماه می‌بینید. رنگ آبی روشن در لبه آن مربوط می‌شود به اینکه چرا آسمان زمین آبی است، درحالیکه که رنگ سرخ تیره مرکز مربوط به این است که چرا خورشید در نزدیکی افق قرمز به نظر می‌رسد. فردا، ساکنان جنوب شرق آسیا، سراسر اقیانوس آرام تا جنوب غرب امریکا ممکن است اَبَرماه خونی (سرخ) در حین ماه گرفتگی ببینند. منظور از اصطلاح خونی همان رنگ سرخ ماه در گرفت کامل است، در حالیکه اصطلاح اَبَر ماه به اندازه زاویه‌ای نسبتا بزرگ ماه-- به دلیل نزدیک بودن به زمین در مدار بیضی‌اش اشاره می‌کند.

Top