آپولو 17: هلال زمین


امتیاز تصویر: Apollo 17NASARestoration - Toby Ord

در این تصویر خیره‌کننده، سیاره زیبای ما یک هلال نازک است که با نور خورشیده روشن شده و در برابر پس‌زمینه سیاه فضا خودنمایی می‌کند. از این نمای غیرمعمول، زمین کوچک است، و مثل یک تصویر تلسکوپی از یک سیاره دور، افق به طور کامل در میدان دید تصویر قرار دارد. فقط خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌توانند این نماهای نزدیک به سیاره زمین در مدار کم ارتفاع را ببینید و  از آن لذت ببرند. چرخش هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین، منظره‌ای از ابرها، اقیانوس‌ها و پیمایش بین قاره‌ها و دیدن قوس جزئی لبه سیاره از دور را به همراه دارد. اما فقط 24 نفر توانسته‌اند منظره  این تصویر بازسازی شده دیجیتالی را تماشا کنند، فضانوردان ماموریت‌های آپولو که بین سال 1968 تا 1972 به ماه سفر کردند و دوباره برگشتند. خدمه آپولو یازده در 26 آذر 1351 (17 دسامبر1972) عکس اصلی،  AS17-152-23420، را ثبت کرده است. تا به امروز این آخرین عکس نمای سیاره‌ای است که دستان بشر آن ‌را ثبت کرده است.Top