تصویر سه بعدی اروس

تصویر سه بعدی اروس


تصویر سه بعدی اروس
عینک دورنگ قرمز/ آبی خود را بردارید و در کنار سیارک 433 اروس شناور شوید. این سیارک نزدیک به زمین هر 1.8 سال زمینی یک بار به دور خورشید می چرخد   و به عنوان خدای عشق یونان نامگذاری شده است. البته شکل آن بیشتر شبیه به یک سیب زمینی است تا یک قلب. اروس یک دنیای کوچک به ابعاد 14*14*40  کیلومتری پر از افق ها، دهانه ها، تخته سنگ ها و دره های ناهموار است. مقیاس غیرمعمول و شکل غیر رمانتیک آن در این تصویر موزاییکی از مجموعه تصاویر فضاپیمای "نییر شومیکر" که برای ارائه یک نمای سه بعدی پردازش شده، کمی اغراق شده است. علاوه بر این تصویر تأثیرگذار، تصویربرداری سه بعدی این فضاپیما اندازه گیری های مهمی نیز از فرم سطح سیارک و ساختارهای مختلف و سرنخ هایی از منشا این جرم منظومه شمسی (که به اندازه یک شهر است) ارائه داد. اندازه کوچکترین ساختار قابل مشاهده در این عکس حدود 30 متر است. فضاپیمای شومیکر که ماموریت آن از 14 فوریه سال 2000 آغاز شده و یک سال را در مدار سیارک اروس گذرانده، اولین فضاپیمایی است که به دور یک سیارک چرخیده است. بیست سال پیش، در 12 فوریه 2001 ، روی سطح اروس فرود آمد، که اولین فرود در سطح یک سیارک بود. برخاستن شومیکر از سطح اروس در 28 فوریه 2001 انجام شد.


Top