خورشید گرفتگی کلی سال 2020

خورشید گرفتگی کلی سال 2020


آخرین ماه نو سال 2020 در روز 14 دسامبر گرفت کلی خورشید را رقم زد که سایه آن در امتداد نواری باریک از جنوبی ترین قسمت آمریکای جنوبی، شیلی و آرژانتین عبور کرد. در این عکس که پس از گذشت حدود 2 روز از نقطه حضیض ( نزدیکترین فاصله ماه به زمین در مدار بیضوی آن) گرفته شده، سطح ماه نو توسط درخشش زمین روشن شده است. این تصویر ترکیبی پردازش شده متشکل از 55 فریم کالیبره شده با مدت زمان نوردهی از 1/640 تا 3 ثانیه است و   داینامیک رنج وسیعی دارد، بطوری که سطح کم نور ماه و ستارگان کم نور پس زمینه، به همراه زبانه های خورشیدی به اندازه یک سیاره در لبه خورشید، فوران های عظيم تاج خورشیدی و ساختارهای تاجی گسترده ای که در حالت عادی در تابش خیره کننده خورشید پنهان شده اند ، بصورت همزمان نمایش داده شده اند. با دقت بیشتر در عکس، یک دنباله دار از خانواده "کرویتز" با نام (C / 2020 X3 SOHO) را نیز می توان دید که در سمت چپ پایین تصویر، تقریباً در موقعیت ساعت 7 قرار دارد. علاقه مندان خورشیدگرفتگی، بایستی تا تاریخ 10 ژوئن منتظر بمانند تا شاهد تنها خورشید گرفتگی حلقوی سال 2021 باشند. آنها همچنین باید تا 4 دسامبر برای رصد تنها خورشیدگرفتگی کامل سال 2021 صبر کنند. این کسوف در امتداد یک نوار باریک از قاره قطب جنوب عبور خواهد کرد.
Total Solar Eclipse 2020
Image Credit & Copyright: Miloslav Druckmuller, Andreas Moller, (Brno University of Technology),

Top