نمایی از صورت فلکی قو (دجاجه):

نمایی از صورت فلکی قو (دجاجه):


گرد و غبار میان ستاره ای و گاز هیدروژن درخشان، این نمای زیبا را در حدفاصل مرز شمالی صفحه کهکشان راه شیری و صورت فلکی قو(دجاجه) نقاشی کرده است. این تصویر موزاییکی با استفاده از 22 فریم مختلف و مجموعاً بیش از 180 ساعت نوردهی ساخته شده و 24 درجه از  آسمان را پوشش می دهد. "دنب" ستاره آلفای صورت فلکی دجاجه، درخشان، داغ و غول آسا بوده و در قسمت بالای مرکز عکس قرار دارد. دجاجه مملو از ستاره ها و ابرهای گازی نورانی است و در عین حال محل قرارگیری اجرام تاریکی مانند سحابی گونی ذغال است که از ستاره "دنب" تا مرکز تصویر گسترش دارد. درخشش قرمز رنگ مناطق ستاره ساز NGC 7000 و IC 5070 ، سحابی آمریکای شمالی و سحابی پلیکان، درست در سمت چپ ستاره "دنب" قرار دارند. سحابی "پرده" یا "نقاب" در زیر و سمت چپ مرکز تصویر است. این سحابی باقیمانده یک ابرنواختر است که حدود 1400 سال نوری با ما فاصله دارد. و البته سحابی ها و خوشه های ستاره ای دیگری نیز در این نمای کیهانی قابل تشخیص هستند. البته ، خود ستاره "دنب" نیز به دلیل جایگاه خود در دو ساختار آسمانی (نوک صلیب شمالی و یک راس مثلث تابستانی) برای رصدگران نیمکره شمالی شناخته شده است.


Top