زمین در گرگ و میش

زمین در گرگ و میش


همانطور که در عکس امروز و در این منظره زیبا از اقیانوس ها و ابرها قابل مشاهده است، هیچ حد و مرز ناگهانی و مشخصی میان روز در شب در سیاره زمین وجود ندارد. درعوض، خط سایه پراکنده است و انتقال تدریجی روشنائی به تاریکی را که عملاً به عنوان گرگ و میش تجربه می کنیم نشان می دهد. خورشید که سمت راست زمین را در عکس روشن می کند، نور قرمز رنگی را که در تروپوسفر غبارآلود ( پایین ترین لایه جو  سیاره ما ) فیلتر شده، به آرامی در میان ابرها منعکس می پراکند. لایه فوقانی ابرها، در نزدیکی لبه سایه، طیف آبی نور آفتاب را پراکنده می کند که در تاریکی فضا محو می شود. این تصویر در ژوئن سال 2001 از ایستگاه فضایی بین المللی واقع در مدار ارتفاع 211 مایل دریایی گرفته شده است. البته از منزل خود نیز می توانید برنامه Earth Now را برای دیدن این پدیده زیبا بررسی کنید.


Top