گرانول های خورشیدی با وضوح بالا

گرانول های خورشیدی با وضوح بالاچرا سطح خورشید تغییر می کند؟ برای درک اين مسأله، بنیاد ملی علوم ایالات متحده (NSF) تلسکوپ خورشیدی Daniel K. Inouye را در هاوایی ایالات متحده آمریکا ساخته است. تلسکوپ Inouye دارای آینه بزرگتری است که امکان ثبت تصاویر با وضوح بالاتر ، با سرعت بالاتر و تنوع رنگی بیشتر از گذشته را فراهم می کند. تصاویر جديدی اخیراً منتشر شده است که مدت زمان هر کدام 10 دقیقه است و با استفاده از آنها یک تايم لپس 5 ثانیه ای ساخته شده است. این ویدئو مساحتی از خورشید را تقریباً به اندازه زمین ما ثبت کرده و گرانول هایی را به اندازه تقریبی یک کشور نشان می دهد ، و دقتی به اندازه 30 کیلومتر دارند. مراکز گرانول ها به دلیل پلاسما داغ خورشیدی بسیار درخشان است ، در حالی که لبه های گرانول به دلیل سرد شدن پلاسمای در حال بازگشت به سطح خورشید، کم نورتر هستند. بعضی از مناطق رگه ای بسیار روشن بین لبه های گرانول ، دريچه های مغناطیسی به داخل فضای داخلی تر و داغ تر خورشید هستند. نحوه تغییرات میدان مغناطیسی خورشید ، تغییر مسیر و هدایت انرژی و تأثیرگذاری بر زمین، و بسیاری مباحث دیگر ، سالهاست که با استفاده از داده های تلسکوپ جدید Inouye مورد مطالعه قرار می گیرد.Solar Granules at Record High Resolution
Image Credit: NSONSFAURAInouye Solar Telescope


Top