سحابی جبار: از دیدهابلامتیاز تصویر: NASAESAHubble Legacy ArchiveProcessing: Francisco Javier Pobes Serrano

تعداد کمی از چشم‌‌انداز کیهانی به اندازه‌ی سحابی جبار تخیل انسان را برمی‌انگیزند. این سحابی با نام M42 نیز شناخته می‌شود و گاز درخشان سحابی ستاره‌های جوان داغ را در لبه‌ی ابر مولکولی بین‌ستاره‌ای بزرگ و در فاصله‌ی 1500 سال نوری از ما احاطه کرده است. سحابی شکارچی یکی از بهترین اجرام برای بررسی چگونگی پیدایش ستارگان است چون نزدیک‌ترین ناحیه‌ی ستاره‌زایی به ما است و اما ستارگان پرانرژی این سحابی، گازها و ابرهای غباری که جلوی دیدمان را می‌گیرند کنار زده و دور کرده‌اند و نمای از چگونگی مراحلِ ستاره‌زایی و تحول ستاره‌ها به ما نشان داده است. این تصویر یکی از واضح‌ترین تصاویری ‌است که تاکنون از سحابی جبار و با استفاده از داده‌های مده اتلسکوپ فضایی هابل به دست آمده است. کل سحابی جبار حدود 40سال نوری گستردگی دارد و در همان بازوی کهکشان ما که خورشید هم در آن قرار دارد.Top