- متولد سال 1361 در تهران
- عکاس نجوم، طبیعت و آثار تاریخی ایران
- آموزش در بیش از ۱۰ کارگاه عکاسی از جمله کنام و تعدادی از دانشگاه های ایران
- ارائه عکس و مقالات گوناگون عکاسی در مجلات و روزنامه های ایران و برنامه های زنده و ضبط شده تلویزیونی ایران
- داور رقابت های نجومی ایران از جمله رقابت مسیه و رقابت صوفی
- عضو رسمی طرح عکاسی جهان در شب (TWAN) به عنوان عکاس نجومی میدان دید باز 
Last uploads امیر حسین ابوالفتح

Hit :3302

Hit :2915

Top