مثلث

 

تصویر نجومی روز ناسا: ام33: کهکشان مثلث

صورت فلکی کوچک و شمالی مثلث، خانه این کهکشان مارپیچی زیبا است.

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

Unventured Paradise


M 33

کهکشان مثلث

M33-Triangulum Galaxy

کهکشان مثلث

کهکشان مثلث M33

کهکشان زیبای مثلث M33 در صورت فلکی مثلث

مثلث تابستانی

نمایی از صورت فلکی دجاجه و سحابی های اطراف آن

تکیه مثلث تابستانی بر برج تاریخی رادکان

مثلث تابستانی تشکیل شده از سه ستاره ی پر نور شب های تابستان که که این ستاره ها عبارت اند از: ستاره آلفای شلیاق، ستاره آلفای دجاجه و ستاره آلفای عقاب که سه راس این مثلث را تشکیل می دهند. هر یک از این سه ستاره نام خاص دیگری نیز دارند.به آلفای شلیاق "ن

مثلث دوست داشتنی

مریخ ، زحل و قلب الغرب این شبها تقریبا به صورت همزمان از افق جنوب شرق طلوع میکنند و وضعیت رصدی مناسبی دارند و جلوه زیبایی را به آسمان شب میدهند.

راهی به آسمان

عکس در کویر چغاز،یکی از کویر های زیبای شهرستای اردکان یزد گرفته شده است. راه شیری با همراهی همیشگی مثلث تابستانی از افق شرقی طلوع می کند و در سمت راست و پایین تصویر شاهد چراغ های پارک کوهستان اردکان هستیم. پارکی هرچند زیبا اما متاسفانه بلای جان آسمان

Top